Definition af tilbagebetaling

Hvad er tilbagebetalingens gensidige?

Tilbagebetalingsgensidigheden er tilbagebetalingsperioden for en investering divideret med 1. Denne gensidige giver en tilnærmelse af afkastet på en investering, dog kun under følgende omstændigheder:

  • Årlige pengestrømme er ensartede over investeringens levetid

  • Pengestrømmene fra projektet vil fortsætte for evigt

Da det er ganske usandsynligt, at pengestrømme fortsætter uafbrudt langt ind i fremtiden, er det mere realistisk at i stedet evaluere et projekt baseret på nutidsværdien eller den interne afkastrate.

Gensidigt eksempel på tilbagebetaling

For eksempel gennemgår en finansanalytiker en mulig investering på $ 50.000, som vil generere positive pengestrømme på $ 10.000 om året. Tilbagebetalingsperioden er 5 år, da pengestrømme på $ 50.000 vil akkumuleres i løbet af de næste fem år. Den gensidige tilbagebetaling er 1/5 år eller 20%. Den beregnede interne afkast ved hjælp af denne gensidige er 15%, hvis den antagne pengestrømsperiode er 10 år og kun når 20%, når de formodede pengestrømme dækker en periode på 30 år.