Armatur

Et inventar er et fast aktiv, der er fysisk knyttet til ejendommen. En armatur kan ikke fjernes uden at skade aktivet. Eksempler på armaturer er integrerede lys, indbyggede skabe, toiletter og håndvaske. I en organisations regnskaber klassificeres inventar som anlægsaktiver og afskrives derfor over tid.