Forskellen mellem marginalomregning og absorptionsomkostning

Marginalomregning gælder kun de omkostninger på lager, der blev afholdt, da hver enkelt enhed blev produceret, mens absorptionsomkostninger gælder alle produktionsomkostninger på alle producerede enheder. Dette resulterer i følgende forskelle mellem de to metoder:

  • Omkostningsansøgning . Kun de variable omkostninger anvendes på lager under marginalkostning, mens faste omkostninger også anvendes under absorptionsomkostninger.
  • Rentabilitet . Rentabiliteten af ​​hvert enkelt salg ser ud til at være højere under marginalomkostning, mens rentabiliteten ser ud til at være lavere under absorptionsomkostninger.
  • Måling . Måling af overskud under marginalomregning bruger bidragsmarginen (som ekskluderer anvendt overhead), mens bruttomarginen (som inkluderer anvendt generalomkostning) anvendes under absorptionsomkostninger.

Omkostninger opkræves i perioden under marginal omkostning, mens de anvendes på produkter under absorptionsomkostningsmetoden (hvilket kan udskyde omkostningsindregning til en senere periode).

En yderligere forskel er, at absorptionsomkostninger kræves af de gældende regnskabsrammer til finansiel rapporteringsformål, således at fabriksomkostninger indgår i lageraktivet. Marginalomregning er ikke tilladt med henblik på finansiel rapportering, så brugen er begrænset til interne ledelsesrapporter.