Indlæringskurve

Læringskurven viser grafisk, hvordan medarbejderne opnår effektivitet i en oprindelig hurtig hastighed, når de udfører en opgave adskillige gange, hvorefter effektivitetsgevinsterne sænkes eller stopper. Konceptet gælder også, når en person har til opgave at absorbere en stor mængde information. Når en indlæringskurve oprindeligt stiger stejlt, betyder det, at viden absorberes og omdannes til mere effektiv adfærd i hurtig tempo. Konceptet bruges i erhvervslivet til at estimere reduktioner i lønomkostninger, når enhedsvolumener stiger, således at højere produktionsvolumener resulterer i lavere arbejdsomkostninger pr. Enhed.

Den lodrette akse på en læringskurve repræsenterer læringshastigheden, mens den vandrette akse repræsenterer oplevelsens volumen eller varighed.

Læringskurven er også kendt som en oplevelseskurve.