Revision - Artikler

Auditprøveudtagning er brugen af ​​en revisionsprocedure på et udvalg af poster inden for en kontosaldo eller transaktionsklasse. Den anvendte prøvetagningsmetode skal give lige stor sandsynlighed for, at hver enhed i prøven kunne vælges. Hensigten bag dette er at evaluere et eller andet aspekt af informationen. Der er behov for stikprøveudtagning, når befolkningsstørrelser er store, da det ville være meget ineffektivt at undersøge hele befolkningen. Der er flere måder at deltage i stikprøveudtagning på, herunder følgende:

  • Blokprøveudtagning . En række på hinanden følgende emner vælges til gennemgang. Selvom denne fremgangsmåde kan være effektiv, er der en risiko for, at en blok med genstande ikke afspejler egenskaberne for hele befolkningen.

  • Tilfældig prøvetagning . Der er ingen struktureret tilgang til, hvordan emner vælges. Den person, der foretager valgene, vil imidlertid sandsynligvis skæve valgene (selvom det utilsigtet), så valgene ikke er tilfældige.

  • Personlig vurdering . Revisoren bruger sin egen vurdering til at vælge poster, måske favoriserer poster, der har større monetære værdier, eller som ser ud til at have et højere risikoniveau forbundet med dem.

  • Tilfældig prøveudtagning . En tilfældig talgenerator bruges til at foretage valg. Denne tilgang er den mest teoretisk korrekte, men det kan kræve mere tid at foretage valg.

  • Stratificeret prøveudtagning . Revisoren opdeler befolkningen i forskellige sektioner (såsom høj værdi og lav værdi) og vælger derefter fra hver sektion.

  • Systematisk prøveudtagning . Valg tages fra befolkningen med faste intervaller, f.eks. Hver 20. vare. Dette har tendens til at være en relativt effektiv prøveudtagningsteknik.