Artikler

Begrebet laveste af omkostning eller nettorealisationsværdi betyder, at lagerbeholdning skal rapporteres til det laveste af dets kostpris eller nettorealisationsværdi. Nettorealisationsværdi er den forventede salgspris på noget i den normale forretning med fradrag af omkostninger til færdiggørelse, salg og transport. Således, hvis lager opgøres i regnskabet til et beløb, der er højere end dets nettorealisationsværdi, skal det nedskrives til dets nettorealisationsværdi. Dette gøres ved at kreditere nedskrivningsbeløbet til lagerbeholdningen og debitere tabet ved tilbagegang på nettorealisationsværdikontoen. Tabet vises inden for omkostningerne ved solgte varer i resultatopgørelsen.

Reglen om lavere pris eller realiserbar værdi er forbundet med konservatismeprincippet.