Revisors udtalelse

En revisors udtalelse er en formel erklæring fra en revisor vedrørende en kundes årsregnskab. Der er tre typer revisionsudtalelser, som er den ukvalificerede udtalelse, kvalificerede udtalelse og ugunstige udtalelse. I den ukvalificerede udtalelse fremgår det, at årsregnskabet retfærdigt afspejler kundens økonomiske resultater og økonomiske stilling. Den kvalificerede udtalelse angiver eventuelle begrænsninger i revisionens omfang og kan beskrive visse oplysninger, der ikke kunne verificeres. Den negative udtalelse indikerer væsentlige problemer med kundens årsregnskab. Et andet muligt resultat er ansvarsfraskrivelsen, hvor revisor erklærer, at der ikke kan gives nogen mening om årsregnskabet på grund af faktorer som fravær af økonomiske poster eller manglende samarbejde fra kundens ledelsesteam.