Ensartet handelsret

Den ensartede kommercielle kode (UCC) er en juridisk kode, der gælder for kommercielle transaktioner. UCC blev formuleret i 1952 og er nu blevet ratificeret af næsten alle de amerikanske statsregeringer. Visse bestemmelser i UCC er blevet vedtaget af alle staterne og derved harmoniseret love vedrørende kommercielle transaktioner i hele USA. Koden er opdelt i ni artikler, som er som følger:

  1. Generelle bestemmelser
  2. Salg og leasing
  3. Omsættelige instrumenter
  4. Bankindskud, samlinger og pengeoverførsler
  5. Kreditbreve
  6. Bulkoverførsler og bulk salg
  7. Lagerkvitteringer, konnossementer og andre ejendomsdokumenter
  8. Investeringspapirer
  9. Sikrede transaktioner