Likvider

Likvide beholdninger er en linjepost på balancen, der angiver størrelsen af ​​alle kontanter eller andre aktiver, der let kan konverteres til kontanter. Eventuelle poster, der falder ind under denne definition, klassificeres inden for kategorien kortfristede aktiver i balancen.

Eksempler på kontanter er:

 • Mønter

 • betalingsmiddel

 • Kontanter i kontrol af konti

 • Kontanter på opsparingskonti

 • Bankudkast

 • Postanvisninger

 • Småpenge

Eksempler på kontantekvivalenter er:

 • Kommercielt papir

 • Omsættelige værdipapirer

 • Pengemarkedsfonde

 • Kortsigtede statsobligationer

 • Skatkammerbeviser

De to primære kriterier for klassificering som en kontantekvivalent er, at et aktiv let kan konverteres til et kendt kontantbeløb, og at det er så nær dets udløbsdato, at der er en ubetydelig risiko for værdiændringer på grund af ændringer i renten tidspunktet for forfaldsdatoen ankommer. Hvis der er spørgsmål om, hvorvidt et finansielt instrument kan klassificeres som et kontantekvivalent, skal du konsultere selskabets revisorer.

Oplysninger om kontante og kontante ækvivalenter bruges undertiden af ​​analytikere i forhold til en virksomheds kortfristede forpligtelser til at estimere dens evne til at betale sine regninger på kort sigt. En sådan analyse kan dog være mangelfuld, hvis der er tilgodehavender, der let kan konverteres til kontanter inden for få dage.