Udsteder

En udsteder er en enhed, der tilbyder gældsværdipapirer eller kapitalandele til salg til investorer. En udsteder sælger værdipapirer for at få finansiering til sine aktiviteter eller erhvervelser. En udsteder behøver ikke at være et selskab med overskud; regeringer udsteder almindeligvis gældspapirer.

Mange udstedere falder ind under Securities and Exchange Commission (SEC) rapporteringskrav. Nogle udstedere undgår disse byrdefulde krav ved at bruge en række undtagelser tilladt af SEC. Disse undtagelser er designet til mindre udstedelser til kræsne investorer.