Købstid

Indkøbstid er intervallet mellem, hvornår beslutningen om at erhverve varer, og når varerne modtages. Denne leveringstid består af følgende elementer:

  • Bestil forberedelsestid

  • Leverandørens leveringstid

  • Tid i transit fra leverandøren til modtageren

  • Inspektionstid

  • Putaway tid

Indkøbstidspunkt skal indbygges i ordreplaceringsprocessen, så varer bestilles tilstrækkeligt langt i forvejen til at sikre, at de modtages i tide til deres tilsigtede brug. Følgelig kvantificeres indkøbstid i et materialebehovsplanlægningssystem. Uden behørig overvejelse af denne leveringstid vil en virksomhed lide under igangværende produktforhold, såvel som produktionskørsler, der ikke kan gennemføres på grund af manglende dele.

En af de bedste måder at forbedre en virksomheds ydeevne er at reducere leveringstiden for indkøb, så den kan være mere lydhør over for sine egne leverancer til kunder.