Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen er den tidligere version af pengestrømsopgørelsen, som nu kræves for at rapportere ændringer i en virksomheds pengestrømme i en regnskabsperiode. Pengestrømsopgørelsen var påkrævet under Generelt accepterede regnskabsprincipper fra perioden 1971 til 1987. Opgørelsen rapporterede primært ændringer i en virksomheds netto-arbejdskapitalposition mellem begyndelsen og slutningen af ​​en regnskabsperiode. Nettoarbejdskapital er en virksomheds kortfristede aktiver minus dens kortfristede forpligtelser.

Pengestrømsopgørelsen er et mere omfattende dokument end den tidligere pengestrømsopgørelse med fokus på flere typer pengestrømme; det er en del af årsregnskabet udstedt af en virksomhed.