Definition af råvarer

Råvarer er de bestanddele, der indgår i en produktionsproces, hvor de omdannes til færdige varer. De fleste råmaterialer er meget standardiserede og kan derfor tjene som input i flere produkter. Råvarer spores i en separat lagerregnskab til deres historiske omkostninger. Hvis deres markedsværdi falder inden brug, nedskrives deres registrerede pris til markedsværdi (kendt som det laveste af omkostning eller markedsregel). Da råvarer kan blive beskadiget eller blive forældede og kræver driftskapitalfinansiering for at holde, forsøger organisationer kun at have en beskeden mængde råvarer ved hånden.