Definition af arbejdsinteresse

En arbejdsinteresse er en investering i en olie- og gasoperation, hvor investoren er ansvarlig for alle omkostninger, der afholdes for at undersøge, udvikle og gennemføre produktionsoperationer. Andelen af ​​indtægter forbeholdt indehaveren af ​​en arbejdsinteresse er det resterende beløb, efter at royalty- og ikke-arbejdende interesser er trukket fra.

En arbejdsinteresse kan klassificeres yderligere i en udelt interesse eller en delt interesse. I en udelt renteordning deler to eller flere ejere af en arbejdende interesse indtægter og udgifter i overensstemmelse med deres forholdsmæssige ejerinteresser. I en delt renteordning modtager ejerne af en arbejdsinteresse indtægter og betaler for udgifter baseret på deres ejerskab af specifikt areal.

Et firma har muligvis ikke længere en interesse i at opretholde en arbejdende interesse i en ejendom, måske fordi det ikke har den økonomiske eller ledelsesmæssige ekspertise til at udforske og udvikle ejendommen. I så fald kan den handle med sin arbejdsinteresse til en anden part i bytte for en ikke-arbejdende interesse og derved flytte alle ansvarsområder til den anden part.

De vigtigste fordele ved en arbejdsinteresse er, at en virksomhed kan generere betydelige overskud, når en brønd er vellykket, og at alle vigtige beslutninger er i virksomhedsejernes hænder. Den største ulempe er den meget større tabsrisiko, hvis en brønd viser sig at være tør eller har ringe produktion.