Aktuarmæssigt regnskabsgrundlag

Det aktuarmæssige regnskabsgrundlag er den metode, der anvendes til at beregne størrelsen af ​​løbende, periodiske bidrag, der skal indbetales i en pensionsfond. Dette regnskabsgrundlag pålægger, at bidragets størrelse plus den formodede investeringsindtjening mindst skal svare til det beløb, som fonden foretager til pensionister. Denne beregning inkluderer et antal faktorer, herunder følgende:

  • Diskonteringssatsen, der anvendes på fremtidige ydelsesbetalinger

  • Det anslåede antal år, som medarbejderne vil fortsætte med at arbejde

  • Den hastighed, hvormed medarbejderlønninger vil stige i fremtiden

  • Afkastet på pensionsaktiver