Sådan beregnes virksomhedsværdi

Virksomhedsværdi måler den samlede værdi af en virksomhed. Det inkluderer hele markedsværdien af ​​en virksomhed snarere end blot værdien af ​​dens egenkapital, så alle gældsudligninger er inkluderet. Virksomhedsværdi er en god repræsentation af de omkostninger, som en erhverver ville have, hvis den køber en anden virksomhed, da den repræsenterer de ekstra omkostninger, der er forbundet med købet, bortset fra markedsprisen for de aktier, der skal købes. Beregningen af ​​virksomhedsværdien er som følger:

+ Markedsværdi af udestående målfirmaaktier

+ Målvirksomhedens gæld

+ Mindretalsinteresse

+ Ufinansierede pensionsforpligtelser

+ Foretrukne udestående aktier

- Likvide beholdninger

= Virksomhedsværdi

For eksempel overvejer Blue Company at købe Green Company. Der er 1.000.000 aktier med udestående grønne aktier, som i øjeblikket sælges til $ 8,00 hver. Således er markedsværdien af ​​de udestående aktier $ 8.000.000. Green har også $ 1.000.000 udestående præferenceaktier og skylder en långiver $ 250.000 på et kortvarigt lån. Virksomheden har $ 100.000 i kontanter ved hånden. Baseret på disse oplysninger er virksomhedsværdien af ​​Green Company:

+ $ 8.000.000 Markedsværdi af udestående aktier

+ $ 1.000.000 Foretrukket lager

+ 250.000 Kortfristet lån

- 100.000 kontanter ved hånden

= $ 9.150.000 Enterprise-værdi

Således har andre faktorer i høj grad øget prisen på den potentielle aftale. Til sammenligning, hvis Blue Company så på et mere finansielt konservativt målfirma, der ikke havde nogen gæld, men som var det samme i alle andre henseender, ville værdiansættelsen af ​​virksomheden være betydeligt lavere.

En endnu mere nøjagtig variation af konceptet inkluderer følgende yderligere faktorer:

  • Inkluder kontrolpræmien, der skal betales for faktisk at købe aktier - da en præmie normalt skal tilbydes, før aktionærerne vil blive fristet til at byde deres aktier til den overtagende.

  • Udeluk den del af de kontanter, der skal tilbageholdes for at drive målfirmaet. Normalt forudsætter beregningen, at alle udestående kontanter udbetales til køberen som udbytte, men i virkeligheden er det meste af kontanterne nødvendige for at finansiere igangværende operationer.

Virksomhedsværdikonceptet er klart bedre end blot at bruge markedsværdi til at beregne anskaffelsesprisen for et målfirma. Som det fremgår af eksemplet, er der en række andre faktorer, der kan resultere i en væsentlig anden (og mere realistisk) vurdering end den enkle markedsværdiberegning.

Dette er ikke den eneste tilgængelige metode til værdiansættelse af en virksomhed, men skal bestemt beregnes sammen med andre foranstaltninger for at nå frem til en række mulige værdiansættelsesbeløb.