Kreditorers egenkapital

Kreditorkapital er den andel af aktiver, som en organisation finansierer med kredit, som kreditorer udvider til den. Det er i det væsentlige det samlede forpligtelsesbeløb på balancen, selvom det kan begrundes, at lønninger, der faktisk skal betales, faktisk er medarbejdernes egenkapital, da dette i det væsentlige er kredit, som ansatte udvider til virksomheden. Et højt forhold mellem forpligtelser og aktiver indebærer, at en virksomhed opretholder et lavt kapitalniveau og derved bruger kreditorer til at forbedre sit afkast.