Varemærke

Et varemærke er en juridisk differentiering fra andre produkter, som det fremgår af en eller anden type unikt ord, sætning eller symbol. Et varemærke identificerer udelukkende et produkt eller en tjeneste og betragtes derfor som en vigtig del af en virksomheds brandingindsats. I USA kan man registrere et varemærke hos United States Patent and Trademark Office. Andre lande har lignende institutioner. Når det er registreret, giver et varemærke ejeren eksklusiv brug af denne form for differentiering.

Omkostningerne ved et varemærke kan indregnes som et aktiv på en organisations balance. Som et aktiv kan et varemærke købes, sælges eller licenseres i en periode.