Hvad er driftsaktiviteter?

Driftsaktiviteter er en klassificering af pengestrømme inden for pengestrømsopgørelsen. Varer klassificeret inden for dette område er en virksomheds primære indtægtsgivende aktivitet, så pengestrømme er generelt forbundet med indtægter og omkostninger. Eksempler på kontantstrøm fra driftsaktiviteter er:

 • Kontantindtægter fra salg af varer og tjenester

 • Kontantindtægter fra opkrævning af tilgodehavender

 • Kontantindtægter fra retssager

 • Kontantindtægter fra afvikling af forsikringskrav

 • Kontantindtægter fra leverandørrestitutioner

 • Kontant kvitteringer fra rettighedshavere

Eksempler på kontante udstrømninger til driftsaktiviteter er:

 • Kontante betalinger til medarbejdere

 • Kontantbetalinger til leverandører

 • Kontant betaling af bøder

 • Kontante betalinger for at bilægge retssager

 • Kontant betaling af skat

 • Kontant tilbagebetaling til kunder

 • Kontante betalinger til afvikling af pensionsforpligtelser for aktiver

 • Kontant betaling af renter til kreditorer

 • Kontante betalinger af bidrag

De to andre klassifikationer, der er anvendt i pengestrømsopgørelsen, er investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. Klassificeringen af ​​driftsaktiviteter er standardklassifikationen, så hvis en pengestrøm ikke hører hjemme i nogen af ​​de andre klassifikationer, placeres den i driftsaktiviteter.