Begrebet værdidefinition

Den nominelle værdi er det samlede underliggende beløb, som en derivathandel er baseret på. For eksempel, hvis en optionskontrakt er på 1.000 aktier i almindelig aktie, og aktierne værdiansættes til $ 20 hver, er den nominelle værdi af arrangementet $ 20.000. Begrebet nominel værdi indgår ofte i vilkårene for aktieoptioner, renteswaps, derivater i fremmed valuta og lignende ordninger.

Den nominelle værdi er meget større end markedsværdien af ​​en handel, hvilket er den pris, som en position kan købes eller sælges på markedet. Mængden af ​​gearing forbundet med en handel er den nominelle værdi divideret med markedsværdien af ​​handelen.