Marketing kooperativ

Et marketingkooperativ giver et salgssted for de produkter, der leveres til det af medlemmer og lånere (alle parter, som et kooperativ driver forretning med på kooperativbasis). For eksempel sælger en gård løbende husdyr og afgrøder gennem et andelsselskab, der håndterer markedsføring og eventuelt salg af produkter til tredjeparter.

Marketingkooperativer kan trække tilbage fra det provenu, der skal betales til lånere. Disse beløb placeres i låntagernes kapitalregnskaber. Disse tilbageholdte midler er i det væsentlige en form for finansiering for andelsselskabet. Beholdninger udbetales normalt over et antal efterfølgende år, og det kan derfor betragtes som andelsselskabets forpligtelser.