Produktionsrenter

En produktionsbetalingsinteresse er retten til at modtage indtægter fra olie- og gasproduktion, hvor retten vender tilbage til den interesse, hvorfra den blev oprettet, efter at en vis mængde produktionsvolumen eller indtægter er nået. En organisation opnår en produktionsbetalingsinteresse XE "Produktionsbetalingsinteresse", når den køber en procentdel af de dokumenterede reserver i et felt.

En betaling foretaget til indehaveren af ​​denne rente registreres, når den modtages eller bliver tilgodehavende.