Kontant sikkerhed

Kontantsikkerhed er kontanter, omsættelige instrumenter, ejendomsdokumenter, værdipapirer, indlånskonti og andre kontantekvivalenter, som et konkursbo og dets kreditorer har en interesse i. I mangel af en retskendelse, der modsætter det, skal kontant sikkerhed være adskilt fra andre aktiver. Når retten bestemmer, at kontant sikkerhedsstillelse kan anvendes, beskyttes kreditorer typisk med nye panterettigheder på andre debitors aktiver, i det omfang debitors brug af kontantsikkerheden ellers nedsætter værdien af ​​sikkerhedsstillelsen hos kreditorerne.