Nedsat kapital

Et selskab har værdiforringet kapital, når det samlede beløb af dets kapital er mindre end pålydende værdi af dets udestående aktier. Denne situation opstår, når et firma har mistet kapital, enten ved at udstede et alt for stort udbytte, ved at pådrage sig tab eller en kombination af de to. Hvis virksomheden senere tjener overskud, kan den vende situationen.