Tilgængelighed flyde

Tilgængelighed er det tidspunkt, hvor en check deponeres, og når midlerne er tilgængelige for modtageren. Årsagen til forsinkelsen er den tid, det tager for den udstedende bank at respektere checken og overføre midler til den modtagende bank. Tilgængelighedsfloat fungerer til fordel for betaleren, som bevarer brugen af ​​sine midler i floatperioden. Denne float virker mod betalingsmodtagerens interesser, som først vil bruge pengene, før midlerne stilles til rådighed for banken.

Varigheden af ​​tilgængelighedsfloat kan reduceres ved hjælp af elektroniske betalinger. Bankoverførsler har samme dag tilgængelighed, mens ACH-betalinger har 1-2 dages tilgængelighed.

Som et eksempel på tilgængelighed flyder en virksomhed i øjeblikket med en saldo på sin bankkonto på $ 42.000. Virksomheden modtager en check på $ 3.000 fra en kunde, indbetaler checken og registrerer kontant kvitteringen i sine egne poster, hvilket resulterer i en kontantsaldo på $ 45.000. Bankens optegnelser viser stadig en balance på $ 42.000 i flere dage, indtil checken ryddes. Denne $ 3.000 forskel er tilgængelighedsflåden.