Uforsikret risiko

Uforsikret risiko er en situation, hvor ingen forsikringsselskaber er villige til at yde dækning. At påtage sig en uforsikringsrisiko ville ellers sætte et forsikringsselskab i fare for meget store udbetalinger, der kunne true dets solvens. Følgende er situationer, der kan give anledning til en sådan risiko:

  • Risikomængden er for vanskelig at kvantificere

  • Omkostningerne ved forsikringen ville være for store

  • Hændelser, der forårsager tab, forventes at være ret hyppige

  • At yde dækning er ulovligt, såsom refusion for en ulovlig handling

Når en risiko er uforsikringsbar, omstrukturerer en virksomhed sin virksomhed for at undgå risikoen eller opretter en reserve til dækning af eventuelle tab.