Batchomkostninger

Batchomkostninger er klyngen af ​​omkostninger, der opstår, når en gruppe produkter eller tjenester produceres, og som ikke kan identificeres for specifikke produkter eller tjenester inden for gruppen.

Af omkostningsregnskabsformål kan det betragtes som nødvendigt at tildele batchomkostningerne til individuelle enheder i en batch. I så fald aggregeres de samlede batchomkostninger og divideres med antallet af producerede enheder for at nå frem til en enhedsomkostning.