Pensions opsparing

En pensionsfond er en pulje af fonde, der er bidraget af arbejdsgivere og deres ansatte, og som investeres for at give medarbejderne pensionsydelser. Da pensionskasser typisk har enorme beløb til rådighed til at investere, klassificeres de som institutionelle investorer og forvaltes af professionelle investeringsforvaltere. Pensionsfondens indtjening udskydes normalt med skat og indregnes først som indkomst af planmodtagere, når de har nået pensionsalderen.

De personer, der er ansvarlige for at træffe ledelsesbeslutninger for en pensionsfond, har et betroet ansvar for at foretage forsigtige investeringer. Derfor er investeringer typisk godt diversificerede og undgår højrisikosituationer.

Pensionskasser er normalt underfinansierede, da sponsororganisationerne ikke er i stand til at bidrage med det fulde beløb, der er angivet ved en aktuarmæssig analyse af de midler, der er nødvendige for at sikre, at passende udbetalinger foretages i overensstemmelse med tidsplanen for planfordele. Denne underfinansiering indregnes som en forpligtelse i balancerne for de sponsorerende organisationer.