Fælles aktivitet

Fælles aktivitet er enhver handling, der er forbundet med en fundraising-aktivitet, der også kan knyttes til de andre funktionelle aktiviteter i en nonprofit enhed, såsom dens ledelses-, program- eller medlemsudviklingsfunktioner. En fælles aktivitet kan medføre en række omkostninger, der ikke specifikt kan identificeres med en enkelt aktivitet, der kaldes fællesomkostninger. Fælles omkostninger fordeles mellem indsamlingsaktiviteten og programmerne eller ledelses- og administrationsområdet, alt efter hvad der er relevant.