Lige gældsdefinition

Lige gæld er et skriftligt ubetinget løfte om at betale et fast beløb, enten på anmodning eller inden for en bestemt dato. Det kan ikke konverteres til udstederens egenkapital. For eksempel kan den typiske obligation karakteriseres som lige gæld, fordi den ikke kan konverteres til udsteders aktie. Omvendt kan konvertibel gæld ikke karakteriseres som lige gæld, da den kan konverteres til udsteders aktier.

Begrebet lige gæld er et særligt problem i et S-selskab, hvor enhver gæld, der ikke er lige gæld, kan betragtes som en anden klasse af aktier. Når dette er tilfældet, kan firmaets S-selskabsvalg gøres ugyldigt.