Kontantkonto

En kontantkonto er en mæglerkonto, der kræver, at kontohaveren betaler fuld betaling kontant for alle værdipapirer, der er købt inden afviklingsdatoen. Kontohaveren har ikke valgt eller har haft lov til at foretage køb af værdipapirer på margen. Et køb foretaget på margen er et, der bruger midler lånt fra mæglervirksomheden.

En investor kan vælge at bruge en kontantkonto for at deltage i konservative investeringsmetoder, der ikke involverer brugen af ​​lånte midler. Dette begrænser mængden af ​​værdipapirer, der kan købes, og dermed potentialet ved en investeringsstrategi, men begrænser også tabet, hvis markedets priser på værdipapirer falder. I betragtning af denne lavrisikobrug af kontanter vælger mange investorer at følge op med investeringsstrategier med lavere risiko for værdipapirer købt via en kontantkonto.

Hvis en kontantkonto oprettes som en tillidskonto (der holder kontanter i tillid til en anden part, f.eks. Et barn), er investeringsstrategien normalt særlig konservativ, da den person, der initierer og finansierer tilliden, kan være mest interesseret i at opretholde kontanter gemt på kontoen i højere grad end at øge investeringsafkastet for disse fonde.