Prispoint definition

Et prispunkt er den vejledende detailpris for et produkt eller en tjeneste. Det sættes normalt i forhold til de priser, som varer og tjenester tilbydes af konkurrenter, eller til priserne forbundet med erstatningsprodukter. Et ideelt prispunkt bør maksimere rentabiliteten for sælgeren. For at finde dette optimale punkt kører en sælger tests på forskellige prispunkter for at se, hvilken der genererer det største samlede fortjeneste niveau. Dette prispunkt skal muligvis ændres over tid som reaktion på de priser, der fastlægges af andre parter for lignende varer.