Simpel udbytte

Simpelt afkast er det beløb, der modtages af en rente fra en obligationsudsteder divideret med den aktuelle markedspris for den tilknyttede obligation. Dette er en forenklet beregning, der bruges til at tilnærme afkastet på en obligationsinvestering.