Administreret valuta

En administreret valuta er en valuta, for hvilken valutakursen styres af en regerings centralbank. Regeringen gør det ved enten at fastsætte en fast valutakurs eller ved at engagere sig i køb og salg af transaktioner gennem sin centralbank. Selv når en regering hævder at lade sin valutas valutakurs stige og falde i overensstemmelse med kræfterne mellem udbud og efterspørgsel, foretager den muligvis lejlighedsvise indgreb for at dæmpe usædvanlige valutakursudsving og derved reducere usikkerhedsniveauet på de finansielle markeder. Visse valutaforvaltning betragtes som normale for at stabilisere markederne.