Loftprøve

Loftprøven er en metode, der bruges til at forhindre, at en virksomheds aktiverede omkostninger overstiger dens underliggende værdi. Det bruges af en olie- og gasproducent, der anvender den fulde omkostningsmetode til at tage højde for sine omkostninger. Under lofttesten kan nettobeløbet i et omkostningssted ikke overstige summen af ​​de poster, der er noteret i følgende beregning:

+ Nutidsværdien af ​​de estimerede fremtidige nettoindtægter minus eventuelle estimerede fremtidige udgifter til udvikling og produktion af dokumenterede reserver med en diskonteringssats på 10%

+ Omkostningerne ved ejendomme, der ikke afskrives

+ Det laveste af kostprisen eller den estimerede dagsværdi af ikke-bevisede ejendomme, der er inkluderet i de amortiserede omkostninger

- Eventuelle indkomstskatteeffekter forbundet med forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige grundlag for de ekskluderede ejendomme og de ikke-beviste ejendomme, der afskrives

Hvis et priscenterloft overskrides, debiteres det overskydende beløb. Hvis omkostningscenterloftet senere stiger, kan det afskrevne beløb ikke genindføres.