Forskellen mellem aktiver og passiver

Den væsentligste forskel mellem aktiver og forpligtelser er, at aktiver giver en fremtidig økonomisk fordel, mens forpligtelser udgør en fremtidig forpligtelse. En indikator for en succesrig virksomhed er en, der har en høj andel af aktiver til passiver, da dette indikerer en højere grad af likviditet.

Der er flere andre spørgsmål vedrørende forskellen mellem aktiver og forpligtelser, som er:

  • Man skal også undersøge en virksomheds evne til at konvertere et aktiv til kontanter inden for en kort periode. Selvom der er langt flere aktiver end passiver, kan en virksomhed ikke betale sine forpligtelser rettidigt, hvis aktiverne ikke kan konverteres til kontanter.

  • Den samlede forskel mellem aktiver og forpligtelser er egenkapital, hvilket er det netto resterende ejerskab af ejere i en virksomhed.

For en person kan det primære aktiv være hans eller hendes hus. Modregning i dette er et pant, som er en forpligtelse. Forskellen mellem husets aktiv og pantet er ejerens egenkapital i huset.