Skattepligt

En skatteforpligtelse er skat, der skal betales til en skattemyndighed, eller som periodiseres for betaling på en fremtidig dato. Et antal transaktioner kan udløse en skattepligt, herunder følgende:

  • Realisering af driftsindtægter
  • Modtagelse af en arv
  • Salg af et aktiv

En skatteforpligtelse er baseret på en skattesats, der enten kan være en fast sats eller en tidsplan med stigende sats. I sidstnævnte tilfælde holdes skattesatserne lave for skatteydere med moderat indkomst og hæves derefter for skatteydere med højere indkomst. Skattesatsen kan også variere afhængigt af arten af ​​den relaterede indkomst. F.eks. Afviger skattesatsen på kapitalgevinster fra satsen på driftsindtægter.

En skatteforpligtelse betragtes normalt som en kortfristet forpligtelse, når den indberettes i balancen, da den skal betales inden for et år.

En organisation skal betale sine skatteforpligtelser, når de forfalder, for de gældende offentlige myndigheder har normalt ret til at opkræve ubetalte skatter og kan således placere en pant i en virksomheds aktiver.