Arbejdstageres kompensationsforsikring

Arbejdstagernes kompensationsforsikring er designet til at kompensere medarbejderne for skader, der er lidt på jobbet. Det betales af arbejdsgiveren og er en påkrævet form for forsikring. Niveauet for udbetalte ydelser varierer fra land til land, hvilket også påvirker omkostningerne ved denne forsikring. Det betalte forsikringsbeløb varierer betydeligt efter jobtype. For eksempel er forsikringen for funktionærer i hvid krave typisk meget billigere end stillinger med blå krave, da der er en lavere risiko for personskade i tjenestepositioner. En arbejdsgiver kan blive forpligtet til at betale mere forsikring, hvis den har en overdreven historie med medarbejderskader. Arbejdstageres kompensationsforsikring er normalt tilgængelig via forsikringsselskaber. I nogle få stater skal forsikringen dog købes gennem en statsdrevet fond.

Denne form for forsikring forhindrer medarbejdere i at skulle sagsøge deres arbejdsgivere for at bevise fejl og opnå betaling. Til gengæld behøver arbejdsgivere ikke længere håndtere sådanne retssager.