Advokat gearing

Advokat gearing er forholdet mellem aktiepartnere og alle andre advokater i et firma. Når der er en høj gearingsgrad, indikerer dette, at aktiepartnernes fordelbare indkomst skal øges, da de drager fordel af det overskud, der genereres af alle andre i firmaet. Dette koncept fungerer kun, når ikke-partnerpersonalet er tilstrækkeligt udnyttet til at generere tilstrækkelige gebyrindtægter til at dække deres direkte omkostninger. Gearingsgraden er:

Antal aktiepartnere ÷ Antal af alle andre advokater = Advokatens gearingsgrad

Et højt forhold har andre fordele udover at øge egenkapitalpartnerens indkomst. Disse fordele er:

  • Evnen til at delegere arbejde og derved lægge mindre pres på aktiepartnerne.
  • Reducerede afskrivninger, da aktiepartnerne ikke opkræver deres høje gebyrer for arbejde med lav værdi.
  • Der er en stor pulje af kandidater til fremtidige aktiepositioner.

De fleste advokatfirmaer har en andel på 1/2 til to advokater for hver aktiepartner.

Advokatens gearingsgrad er også kendt som partner-associeret ratio.