Kombineret regnskab

En samlet regnskab præsenterer de økonomiske resultater og finansielle stillinger for mindst to tilknyttede virksomheder. Koncerninterne transaktioner elimineres inden udstedelse af en kombineret regnskab for at forhindre, at resultaterne pumpes op. Denne tilgang bruges typisk til at præsentere resultaterne fra forskellige datterselskaber. En sådan præsentation giver investorer mulighed for at evaluere resultaterne fra de enkelte datterselskaber.