Nødvendig serviceperiode

Den krævede serviceperiode er det tidsrum, som en medarbejder skal arbejde for en arbejdsgiver, før han kan modtage et aktietilskud. Denne serviceperiode kan angives eksplicit i den tilhørende dokumentation om betalingstildeling, eller det kan udledes af dokumentationen.