Kreativ regnskab

Kreativ regnskab indebærer brug af uortodokse teknikker til at justere en virksomheds rapporterede fortjeneste eller økonomiske stilling. Ledere kan deltage i kreativ regnskab for at øge deres bonusser, overbevise en långiver om at give virksomheden et lån eller øge værdiansættelsen i tilfælde af et salg. Kreativ regnskab kan også bruges til at reducere rapporterede overskudsniveauer, typisk for at undgå at betale skat. Der er mange kreative regnskabsteknikker, herunder følgende:

  • Forlængelse af antagelsen om brugstid for et aktiv for at reducere den relaterede periodiske afskrivning
  • Forøgelse af den antagne bjærgningsværdi af et aktiv for at reducere det relaterede periodiske afskrivningsgebyr
  • Reduktion af det periodiske periodiseringsgebyr for reserven til dårlig gæld

Kreative regnskabsteknikker er generelt acceptable under de relevante regnskabsrammer, men fungerer i et gråt område, hvor rapporterede resultater helt sikkert er skæv væk fra faktiske resultater.