Langtidsgæld

Langfristet gæld er en finansiel forpligtelse, for hvilken der kræves betalinger efter et år fra måledato. Disse oplysninger bruges af investorer, kreditorer og långivere, når de undersøger en virksomheds langsigtede likviditet.

Langfristet gæld klassificeres i en separat linjepost i en virksomheds balance. Eksempler på langfristet gæld er de dele af obligationer, lån og leasingaftaler, for hvilke betalingsforpligtelsen er mindst et år fremover.