Nominel værdi

Nominel værdi er pålydende værdi af et værdipapir. Dette beløb er trykt på forsiden af ​​sikkerhedscertifikatet. For eksempel er den nominelle værdi af en aktie af almindelig aktie med en pålydende værdi på $ 0,01 $ 0,01. En fælles nominel værdi for en obligation er $ 1.000, hvilket også er det beløb, som udstederen betaler til obligationsindehavere, når obligationen modnes. Højere nominelle værdier er normalt forbundet med obligationsudbuddet fra offentlige enheder. Den nominelle værdi af en aktie er normalt betydeligt mindre end det beløb, som en investor kan forvente at modtage fra at eje aktien.

Den nominelle værdi adskiller sig fra markedsværdien, da værdipapirets markedsværdi vil variere afhængigt af udbud og efterspørgsel. Markedsværdien er normalt meget højere end den nominelle værdi af en aktie, mens den kan være højere eller lavere end en obligations nominelle værdi afhængigt af markedsrenterne.