Salg af målindkomst

Salg af målindtægter er det indtægtsniveau, der er nødvendigt for at nå et budgetteret overskudsniveau. Beregningen er afledt af breakeven-analyse og angives som følger:

(Faste omkostninger + Målindkomst) ÷ Bidragsmargen procent

For eksempel ønsker en virksomheds præsident at opnå overskud på $ 100.000. Firmaets faste omkostninger er $ 1.200.000, og den gennemsnitlige bidragsmargenprocent (indtægter minus totalt variable omkostninger) er 45%. Det resulterende målindkomst salgstal er:

(1.200.000 $ Faste omkostninger + 100.000 $ Målindkomst) ÷ 45% Bidragsmargenprocent

= $ 2.888.888 Salg af målindkomst

Denne beregning kan være upålidelig, hvis bidragsmarginen varierer betydeligt efter periode. Margenen kan variere, når blandingen af ​​produkter ændres, når produktomkostningerne svinger, eller når ledelsen ændrer produktpriserne.