Omvendt auktion

En omvendt auktion er en online-budproces, hvor leverandører gentagne gange kan byde deres priser lavere for at vinde en købekontrakt. Denne tilgang kan resultere i betydelige prisnedsættelser for køberen. Afhængigt af typen af ​​omvendt auktionssystem, vil følgende oplysninger være tilgængelige for alle bydende:

  • Faktiske budpriser, der er afgivet eller

  • Budgiveres relative rangordning baseret på deres indsendte priser

Bud fortsætter, indtil ingen er villige til at byde noget lavere, eller indtil en forudbestemt udløbstid er nået.

Omvendte auktioner er normalt begrænset til situationer, hvor de nødvendige genstande er fuldt kommodiserede uden at differentiere funktioner fra leverandør og med branchestandardspecifikationer.

En rimelig bekymring fra leverandører er, at omvendte auktioner i alt for høj grad fokuserer på pris. Når en leverandør foretrækker at konkurrere på andre faktorer end pris (såsom hurtig ordreomgang), er det en ulempe i en omvendt auktion. Brugen af ​​omvendte auktioner sender også beskeden om, at der ikke vil være noget forsøg fra en virksomhed på at oprette relationer med en bestemt leverandør - det vil bare have den bedste pris.