Chefbeskrivelse for investeringschef

Positionsbeskrivelse : Chief Investment Officer (CIO)

Kommentarer: Følgende jobbeskrivelse kan variere betydeligt, afhængigt af om der allerede er en finansdirektør (CFO) -stilling. I så fald kan dele af CIO-rollen blive overtaget af CFO.

Grundlæggende funktion: En investeringschef er den person, der er ansvarlig for at føre tilsyn med en enheds investeringer. En investeringschef er involveret i følgende aktiviteter:

  • Bestemmelse af mængden af ​​driftsmidler, der sikkert kan fjernes til investeringsformål.
  • Justering af investeringsporteføljen for at afbalancere enhedens likviditet, investeringsafkast og risikomål.
  • Sikring af, at midler stilles til rådighed fra investeringer til driftsformål rettidigt.
  • Styring af enhedens pensionsplan.
  • Rådgivning til bestyrelsen om mulige ændringer i investeringspolitikken.
  • At komme med anbefalinger til bestyrelsen om brugen af ​​eksterne pengeforvaltere.