Tillidsmodtagelse

En tillidskvittering er et juridisk dokument, der angiver, at en låntager af midler har fysisk besiddelse af bestemt ejendom, der holdes i tillid til långiveren. I henhold til denne ordning bevarer långiveren ejendomsretten til de underliggende aktiver, indtil låntager betaler tilbage en bestemt gæld til långiveren. Ved tilbagebetaling af lånet får låntager ejendomsretten til de underliggende aktiver. Tillidsindtægter bruges ofte af distributører og forhandlere, der sælger dyre varer; de får varebeholdningen under tillægsmodtagelsesordninger med deres långivere og betaler derefter långivere tilbage, når varebeholdningen sælges. Trustmodtagelsesordninger klassificeres som aktivbaseret udlån.