Omarbejde

Omarbejde refererer til korrektion af et produkt, der ikke oprindeligt opfylder en virksomheds minimumskvalitetsstandarder. Det korrigerende arbejde gør det muligt for produktet derefter at blive solgt, hvorved en virksomhed kan få en vis margin fra et produkt, der ellers ville være blevet skrottet.

Omarbejdning kan involvere mange opgaver, herunder demontering af et færdigt produkt, udskiftning af komponenter, genmontering og ompakning. Omkostningerne, der kræves for at bringe et produkt, der ikke opfylder kravene, op til en virksomheds standarder, kan være så høje, at der er lidt margin tilbage.