Lønnet medarbejder

En lønmodtager betales på baggrund af en årlig lønsats uanset antallet af faktisk arbejdede timer. For eksempel, hvis en person har en løn på $ 70.000, og han betales en gang om ugen, er bruttobeløbet for hver af de 52 lønsedler, han modtager i løbet af året, $ 1.346 ($ 70.000 / 52 uger).

En lønmodtager betales ikke overarbejde, men oplever heller ikke en lønnedsættelse for at arbejde et reduceret antal timer. Den type person, der klassificeres som en lønmodtager, er typisk en selvstyret person på den administrative side af en virksomhed, såsom controller, salgschef eller præsident.